Krewerd 2019

In het kader van de gevolgen van de gaswinning mogen de mensen in Krewerd ieder met een eigen architect een plan opstellen voor nieuwbouw, vernieuwbouw en versteviging van hun woning. Dit zal gevolgen hebben voor het aanblik van het dorp. De foto’s tonen de situatie in 2019.