Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Erik Visser / Buro de Wilg Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is met de link hieronder te downloaden.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf